Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Saksdokument til Norges Skytterstyre

Saksdokument til møte i Norges Skytterstyre 15. og 17. februar 2021.

Sakliste:

Sak 6/2021:       Godkjenning av protokoll styremøte januar 2021

Sak 7/2021:       Retningslinjer for DFS Frifond Organisasjon 2021

Sak 8/2021:       Bidrag til etablering av elektroniske anlegg for Stang- og felthurtigskyting

Sak 9/2021:       Oppsummering fokusområde anlegg 2019-2020

Sak 10/2021:     Rapport miljøpakkemidler 2020 og årsplan 2021

Sak 11/2021:     Skalerte figurer på 100/200 meter for Stangskyting

Sak 12/2021:     Ny kommunikasjonsstrategi

Sak 13/2021:     Coin til bruk i DFS

Sak 14/2021:     Gjennomføring av Langtidsplan 2021-2024

Sak 15/2021:     DFS koronavettregler (ettersendes når nasjonale regler justeres)

Sak 16/2021:     B-sak: Lønns- og stillingsplan for Skytterkontoret

Sak 17/2021:     B-sak: Personalhåndbok for Skytterkontoret

 

Meldingssaker

 1. Status LS 2021 Elverum
 2. Status LS 2022 Bodø
 3. Status LS 2023 Voss
 4. Status LS 2024 Steinkjer
 5. Status Oslo-prosjektet
 6. Status prosesser med Miljødirektoratet
 7. Anbefalinger fra ECHA vedrørende bruk av bly i ammunisjon
 8. Status endringer i våpenloven og ny våpenforskrift
 9. Forsvarsdepartementet – tilskuddsbrev 2021
 10. Forsvarsdepartementet – Brev og rapport fra tilsyn
 11. Svar på søknad om bruk av restmidler fra 2020
 12. Tidsplan for arbeid med nasjonalt mesterskap innendørs

Saksdokument til Norges Skytterstyre

Ta kontakt med presidenten eller et styremedlem ved innspill til saker som skal behandles.