Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Skattemessig fradrag

Skattemessig fradrag for mottatte pengegaver.

DFS med tilhørende skytterlag, kan etter bestemmelsene i skatteloven § 6-50, motta pengegaver med rett til skattefradrag for giver.

Dato: 16. nov 2020

Har skytterlaget ditt i løpet av året mottatt pengegaver fra privatpersoner eller firmaer som har rett til skattefradrag for slike gaver? Kjenner du noen som kan tenkes å ville gi skytterlaget en økonomisk håndsrekning i år mot at de får skattemessig fradrag for dette?

Skytterlag som i 2020 har mottatt gaver som gir fradragsrett for giverne må derfor melde fra om dette til Skytterkontoret gjennom å rapportere om dette. Skjemaer for dette kan du laste ned i lenka under. 

Fristen for å rapportere inn er 15. januar 2021. For sent innkomne skjemaer, eller skjemaer som er feil eller mangelfullt utfylt vil resultere i at giveren mister fradragsretten for beløpet vedkommende har gitt. Skytterkontoret kan kreve skytterlagene for ytterligere dokumentasjon på slike gaver.

 

Her kan du laste ned skjemaene du trenger.

Kommentar til skjemaene:
- ”Oversikt over mottatte pengegaver med skattefradrag” må fylles ut. Vær nøye med utfylling av giverens fødselsnummer eller organisasjonsnummer.
- ”Dokumentasjon av mottatte pengegaver med skattefradrag” må fylles ut og underskrives av skytterlagets leder, kasserer og valgte revisorer.

 

Informasjon om fradragsrett for gaver

Oslo Likningskontor har i brev av 01.12.2004 godkjent at Det frivillige Skyttervesen med tilhørende skytterlag, etter bestemmelsene i skatteloven § 6-50, kan motta pengegaver med rett til skattefradrag for giveren.

Med begrepet ”gave” innebærer at giveren ikke får noen gjenytelse. Fradragsretten omfatter dermed ikke medlemskontingent, kjøp av lodd i lotteri og lignende. Giverne kan være enkeltpersoner, bedrifter eller andre organisasjoner som kan kreve skatte-messig fradrag for slike gaver.

Skatteloven § 6-50 stiller også som krav at gaven må minst utgjøre kr 500 i det år gaven er gitt. Maksimalbeløpet for inntektsåret 2020 er kr 50.000. Dersom giveren har gitt mer enn maksimalbeløpet, kan ikke det overskytende kreves fradratt senere år.

Etter forskrift til skatteloven § 6-50 skal organisasjonens sentrale ledd føre et samlet regnskap over de mottatte pengegavene som giverne kan kreve fradrag for. For DFS er det Norges Skytterstyre og Skytterkontoret som er det sentrale leddet. Forskriften krever videre at Skytterkontoret sender maskinlesbare oppgaver til Skattedirektoratet. Oppgavene skal inneholde givernes navn, fødselsnummer/organisasjonsnummer og gavebeløpets størrelse. Skytterkontoret skal videre sende årsoppgave til giverne der det blant annet fremgår at likelydende opplysninger er sendt ligningsmyndighetene.