Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Norsk Skyttertidende

Norsk Skyttertidende er en viktig informasjonskilde for skyttere, tillitsvalgte og samarbeidspartnere.

Kontaktinformasjon:
Postadresse:Økerveien 121 B, 0579 OSLO.
Redaktør: E-post: Tom-Vegard Feltstykket eller NST, Mobil: 907 96 961.
Abonnementsinformasjon: Firmapost, 23 17 21 00.

Hjemmeside:
Skyttertidende.no

Abonnementsbetingelser for Norsk Skyttertidende

  • Abonnements-perioden varer fra januar til desember hvert kalenderår.
  • Abonnementer som tegner seg mellom utgivelse av første og andre nummer vil få første nummer ettersendt uten ekstrakostnader.
  • Ønsker du å avslutte abonnementet for i år, så må det skje innen betalingsfristen på første faktura.
  • ABONNEMENTET LØPER TIL DET SIES OPP – men gjelder dog ut kalenderåret!
  • Dersom abonnementet ikke blir betalt innen betalingsfristen, vil fordringen bli oversendt ekstern samarbeidspartner for innkreving og purrekostnader vil påløpe!


Abonnement:
Abonnementspris: 325,-
Ønsker du å tegne nytt abonnement, foreta en adresseendring eller si opp eksisterende abonnement, gjøres dette her: Skjema for abonnement.

Ved innlogging i "Mitt DFS" kan du også bestille eller avslutte abonnement på NST: 
Mitt NST abonnement.


Annonser:

Helside

8.000,-

Side 2

8.800,-

Bakside

9.600,-

Halvside

4.500,-

Kvartside

2.500,-

1/8-side

1.500,-

Alle priser er eks. mva.
Stevneannoser: 35 % rabatt på angitte priser


Utgivelsesplan 2021  
(Nr. og dato):

Nr. 1: Onsdag 3. mars 

ANNONSEFRIST: 18. februar

Nr. 2: Onsdag 5. mai 

ANNONSEFRIST: 22. april

Nr. 3: Onsdag 23. juni 

ANNONSEFRIST: 10. juni

Nr. 4: Onsdag 1. september

ANNONSEFRIST: 19. August

Nr. 5: Onsdag 6. oktober   

ANNONSEFRIST: 23. september

Nr. 6: Onsdag 1. desember 

ANNONSEFRIST: 18. November