Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Innføring av obligatorisk politiattest i DFS

Vedtatt av Skyttertinget 2010. Vedtaket er gjeldende fra 01.07.2011.

Det er skytterlagets ansvar at personer som har et tillits- og/eller ansvarsforhold til mindreårige eller mennesker med utviklingshemming har politiattest. 

Det er ikke enhver kontakt med mindreårige / mennesker med utviklingshemming som gir anledning til å avkreve politiattest. At personen har befatning med barn er ikke tilstrekkelig.

 

Oppgaven må således innebære et tillits- eller ansvarsforhold. Med dette menes normalt at;

- oppgaven vil gi eller sette personen i en posisjon i forhold til mindreårige,
mennesker med utviklingshemming som muliggjør overgrep, og at
oppgaven vil gi eller sette personen i en slik posisjon over noe tid, enten
sammenhengende eller flere ganger med jevne mellomrom.

Fra 2015 er det nye rutiner for innhenting av politiattest

Den nye ordningen som politiet har innført er slik at det er skytterlaget som utsteder en bekreftelse til de i laget som skal ha politiattest. Skjema for bekreftelse er aktivt og kan fylles inn på nett og skrives ut og signeres av skytterlagets kontakterson. Eksempel / skjema

Slik søker du om politiattest.

Det er deretter opp til den enkelte å søke om politiattest. Dette gjøres elektronisk ved å logge seg inn med MinID, BankID etc. Her må den enkelte ha elektronisk /digital tilgang til skytterlagets bekreftelse ettersom den skal vedlegges søknaden.

Politiet oppgir en behandlingstid på inntil 4 uker. Den enkelte søker vil motta svar fra Politiet pr. brevpost. Søkeren foreviser deretter mottatt attest fra Politiet til skytterlagets kontaktperson, som fører liste over de i skytterlaget som har godkjent attest.