Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Juridisk bistand

Juridisk sjef Sven Knagenhjelm har siden 1.1.2018 vært ansatt i 50 % stilling. Sven har siden 1998 vært fast juridisk rådgiver for DFS, og har således svært god kjennskap til DFS og skytterlagene.

Fagområdene omfatter følgende:

  • Bistand til skytterlagene i kontraktsforhold. Opprettelse av nye bruksrettsavtaler, forlengelse og/eller endring av eksisterende avtaler. Bistand i forhandlinger om kjøp av grunn.
  • Bistand i opprettelse og tolking av ulike samarbeidsavtaler med andre skytterlag, jegerforeninger, pistolforeninger, politiet m.m.
  • Rådgivning i forbindelse med reguleringsprosesser. Dette kan gjelde regulering av eksisterende eller nye skytebaner, eller planer om innregulering av boliger i nærheten av eksisterende skytebaner. Slik rådgivning kan også omfatte kontakt med administrasjon og politikere.
  • Bistand i ekspropriasjonssaker. Bistand til ekspropriasjon til erverv av grunn til eksisterende eller nye skytebaner. Bistand i saker der offentlige vei- eller jernbane-prosjekter eller andre utbyggingsformål medfører at eksisterende skytebaner må flyttes. 
  • Bistand i kontraktsforhold, eksempelvis kontrakter mellom skytterlag og entreprenører om etablering av støyvoller.
  • Generelt arbeid knyttet til regelverk om støy og annen forurensning. Kontakt med Miljødirektoratet og om nødvendig deltagelse i arbeidsgrupper som vurderer revisjon av ulike typer regelverk.
  • Generell rådgivning til Skytterkontoret i ulike juridiske spørsmål.


Skytterlag som mottar juridisk bistand faktureres med kr 950,- pr time, men begrenset oppad til kr 15.000 pr sak.

For spørsmål kontakt Sven Knagenhjelm, sk@dfs.no eller mobil 932 49 354.