Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Skyting på timeplanen

Skyting er en arena hvor elevene kan oppleve mestring og utfordre sine koordinative og psykiske ferdigheter.

 Brosjyre: Last ned eller bestill gratis.

 


Hva er "Skyting på timeplanen"?

Det finnes uttallige muligheter for både skytterlag og skoler når det kommer til å ha geværskyting som en aktivitet i skolen.

Her er ulike prosjekter som skytterlag og skoler samarbeider om i dag:

 • Skyting som valgfaget fysisk aktivitet og helse (ungdomsskole).
 • Skyting som valgfaget teknologi i praksis (ungdomsskole).
 • Skyting som valgfaget natur, miljø og friluftsliv (ungdomsskole).
 • Skyting som en del av aktivitetsdag.
 • Skyting som del av programfagene Breddeidrett eller Toppidrett (VGS).
 • Skyting som en del av kroppsøvingsundervisningen (grunnskolen og VGS).
 • Skyting som spesialundervisning (f.eks. Skyting for mestring). 

 

Hvilket utbytte har elevene?

Forskning viser dette:

NTNUs forskning på elever som deltok i prosjektet "Skyting for mestring" viser blant annet at elever med ADHD og andre konsentrasjonsvansker kan oppleve:

 • Økt impulskontroll.
 • Økt mestringsforventning.
 • Økt evne til å konsentrere seg.
 •  

Erfaring fra skytterlag og skoler i både Norge og Danmark:

 • Eleven utvikler konsentrasjon og disiplin som han/hun tar med seg fra skytebanen til klasserommet.
 • Eleven erfarer mestring på en nye arena og tar med denne følelsen inn i klasserommet.
 • For elever som ikke finner sin plass ”idrettslivet” kan skytesporten være et spennende alternativ med fokus på mestring og godt miljø.
 • Elevene utfordrer og utvikler sine koordinative og psykiske ferdigheter.
 • I sum oppleves det at elever får mer ut av skolehverdagen, samt lærer seg å fullføre oppgaver de har startet på.

Hvorfor skyting?

Mange vil kanskje spørre seg: Hvorfor akkurat skyting? Kunne det ikke vært like godt vært fotball eller håndball? Fordelene med skytesporten er at den har klare rammer i forhold til sikkerhet og disiplin. Alle som er på standplass må følge reglene som er satt. Mange barn og unge i dag trenger nettopp dette.

I tillegg er skyting en sport der man får umiddelbar respons på det man gjør. Dessuten så er fokuset kun på deg selv og det du selv gjør og dette er et godt utgangspunkt for et læringsmiljlø med fokus på mestring.

Skyting er med andre ord som skapt for skolen!

Hvilke muligheter finnes for din skole?

Har dere en 15 meter skytebane på skolen eller i umiddelbar nærhet? Lurer du på hvilke muligheter det er for å få til noe på din skole eller i ditt skytterlag? Ta kontakt med det lokale skytterlaget og hør hva de har å tilby!

Finn ditt lokale skytterlag her, eller ta kontakt med ungdomskonsulenten.

Hva koster det for skolen?

Kostnadene for skolen vil i de fleste tilfeller være svært lave da skytterlaget kan stille med det meste av nødvendig utstyr, billig leie av baneanlegg (ofte gratis) og instruktører.

Dette er ikke bindene for skytterlagene. Alt dette må selvfølgelig avtales nærmere mellom skytterlaget og den aktuelle skolen.

Spørsmål?

Ta kontakt med ungdomskonsulent Ola Fjuk-Herje hvis du ønsker ytterligere informasjon.