Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Trappeskyting

Tid: 10-60 min

Slik gjør du:

La skytterne tegne en enkel trapp eller skriv ut en trapp fra www.dfs.no/trappeskyting. Trappeskyting kan gjennomføres på forskjellige måter, men felles for alle variantene er at målet er å komme seg til toppen på færrest mulig skudd eller «runder». Trappeskytingen kan gjennomføres som en egen trening eller som en enkeltøvelse i sammen med andre øvelser.
Trappeskyting er en veldig fin måte å få skytterne til å konkurrere med seg selv på.

Ulike trappe-varianter:

Gå opp trappa på færrest skudd

Her benytter man en trapp som har en ferdig utfylt poengsum på hvert trinn. For eksempel kan det på trinn 1 stå 10 poeng, trinn 2 stå 18 poeng osv. For å komme opp til neste trappetrinn må skytteren først oppnå poengsummen på det trinnet han er. For hver gang skytteren kommer opp ett trinn starter skytteren på null poeng igjen. Skytteren skal komme seg opp trappa på færrest mulig skudd. Skytterne kan skyte seg opp trappa flere ganger og prøve å komme seg opp trappa med færre skudd enn forrige gang.
Vanskelighetsgraden på trappa avgjøres av summene du fyller inn. Det anbefales at du tilpasser trappene etter skytternes nivå.

Gå opp trappa på færrest mulig runder

Dette skal gjøres på nesten samme måte som «Gå opp trappa på færrest skudd». Forskjellen er at man i denne varianten ikke skal komme opp trappa på færrest skudd, men færrest runder. På trinn 1 er for eksempel 1 runde lik ett skudd, mens en runde på trinn 2 er lik to skudd osv. Én runde er altså antall ganger man forsøker å oppnå summen på det trinnet man er på.
Eksempel: Skytteren er på nivå 3 skal forsøke å oppnå 29 poeng på tre skudd. På de tre første forsøkene får skytteren 26, 24 og 28 poeng. På det fjerne forsøket klarer han 29 poeng og kan gå videre til trinn 4. Skytteren brukte da 4 runder på trinn 3.

Skytterne setter selv nivået i trappa

Her benytter man en trapp uten poengsummer. Summene skal skytterne selv sette inn underveis.
Skytteren starter på trinn 1 og skyter ett skudd. Verdien han får skriver han inn på trinn 1 i trappa. Deretter går han videre til trinn 2 og skyter to skudd og skriver summen inn på trinn 2 i trappa. Dette fortsetter han med opp trappa.
Når han har kommet seg helt til toppen skal han starte på trappa på nytt. Denne gangen kan dere velge om dere skal gå opp trappa på færrest mulig skudd eller runder. Skytteren benyttes poengsummene som han skrevet inn selv.

 

Last ned trappa her.