Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Poengtyv

Tid: 5-30 min

Mål: Ha det gøy og øke skytternes evne til å konsentrere seg.

Antall: 3-5

Gjennomføring:

Alle skytterne skyter først en femskuddserie i valgfri stilling på to minutter. Poengsummen skal opplyses etter serien. Deretter skal det skytes en ny femskuddserie. Denne skal skytes som enkeltskudd og alle skytteren skyter samtidig. Det skal være anvisning etter hvert skudd. 

Vrien her er at skytterne nå ikke kan skyte på sin egen skive. De skal derimot skyte på "motstandernes" skive og forsøke å gi de minuspoeng. Det er valgfritt hvilken skive man skyter i, med unntak av sin egen. For hvert skudd som skytes på serie nr. 2 skal det gis minuspoeng til skiveeieren lik skuddverdien. Vinneren til slutt er den som står igjen med flest poeng. 

Det er viktig at poengsummene opplyses etter hvert skudd slik at skytterne får mulighet til å vurdere hvilke skive de skal skyte mot på neste skudd. 

Skytterne har ikke lov til å kommuniskere på de siste fem skuddene. Dette er for å forhindre at de avslører hvilken skive de skyter på. På denne måten vil også flaks og strategi være avgjørende til hvem som vinner til slutt. 

Tips:

  • Skytterne som skal delta bør ligge på skiver i nærheten av hverandre. Kryss-skyting kan være uheldig for elektroniske skiver og ikke minst kulefang på 15 meter hvis vinkelen er veldig stor.