Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

500

Tid: 20-30 min

Mål med øvelsen: Øve på å finne riktig stilling og gjennomføre skytingen likt hver gang.

Type: Lagskyting/stafett

Antall skyttere: Øvelsen passer best med to og to skyttere på hvert lag. 

Gjennomføring: 

I «500» er målet å komme så nært som mulig 500 poeng (ikke over). Hvert lag består av to skyttere og det skal skytes fem skudd pr. etappe. Det kommanderes kun ild før første etappe. 

Hvert lag/par får en skive og skal rullere på å skyte femskuddserier. Når skytter 1 er ferdig med fem skudd så skal våpenet visiteres før skytteren flytter seg bak på standplass. Deretter overlates skiva til skytter 2 (husk å visitere våpen ved hver veksling). 

Skytterne veksler på å skyte femskuddserier helt til laget når 490 poeng eller mer - da skal de rope "STOPP". 

Når laget har nådd 490 poeng eller med får de mulighet til å skyte ett og ett skudd helt til de har kommet så nær 500 poeng som mulig. F. eks. kan et lag som har 497 poeng spekulerer i om de vil prøve å skyte en treer, eller satse på at 497 er nærme nok 500 poeng til å vinne.

Laget må ikke få vite hva de andre lagene har oppnådd av poeng.

 

Variasjon:

  • Det kan være en idé å la skytterne skyte seriene i ulike stillinger hvis dette er ønskelig.