Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Utlån av våpen

Stortinget har vedtatt revidert våpenlov med ikrafttreden fra 1. juni i år. Den nye loven med tilhørende ny våpenforskrift inneholder viktige endringer i reglene for utlån av våpen.

Den største endringen for å kunne låne et våpen fra skytterlaget gjelder for personer som ikke har våpenkort fra før på tilsvarende våpen. Nå kreves det at låntaker må søke politiet om-, og ha fått tillatelse til å låne våpen før våpen kan lånes ut. For at søknaden skal være gyldig kreves følgene å være oppfylt og dokumentert i søknad:

  • Gjennomført godkjent sikkerhetsopplæring i regi av DFS (E-kurs/ sikkerhetskortet).
  • Tilfredsstille krav til aktivitet med minimum 6 organiserte treninger/ konkurranser.
  • Være medlem av skytterlag.


De samme kravene gjelder også for alle som skal søke erverv av våpen for første gang

Søknad om erverv eller tillatelse til å låne et våpen skal skje på fastsatt skjema, for tiden benyttes samme skjema. Denne ordningen gjelder fram til søknadsrutinene i løpet av høsten blir digitalisert.

Det nye regelverket skal sikre at alle som låner et våpen er skikket for å ha/oppbevare et våpen. Slik sett er det ikke lenger skytterlagets ansvar å gjøre denne vurderingen. Skytterlag kan fortsatt låne ut våpen til medlemmer som kan framvise lisens (våpenkort) for et tilsvarende våpen (eks. bolt jaktrifle).

Med bakgrunn i nytt regelverk er det utarbeidet nytt skjema for utlån av våpen. Dette er en utlånskontrakt mellom långiver (våpeneier) og låntaker, som i utfylt stand inneholder informasjonen som våpenforskriften krever. Loven setter ingen tidsbegrensning for utlån, men det anbefales inntil 1 – 3 år.

Det er skytterlagets ansvar at utlån av våpen skjer etter gjeldene regler. Regelverket for utlån av våpen har en overgangsordning på 3 måneder, dvs. at innen 1. september må alt være i orden. 

Skytterkontoret har oppdatert Sikkerhetskortet. Dette er DFS sin obligatoriske sikkerhetsopplæring som tilbys som e-læring. 

Les også artikkel om nytt våpenregelverk.

 

Her finner du nye skjema for utlån av våpen