Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Norges Skytterstyre

Norges Skytterstyre består av 8 medlemmer.

I tillegg til presidenten er styret satt sammen av en representant fra hver landsdel (5), lederen i DFSU, samt et medlem oppnevnt av Forsvarsdepartementet som etter gjeldende ordning er Sjef for Heimevernet. 

 

President:

Bernt Brovold 

Jamtlandsvegen 3414,
7660 Vuku

Mobil: 994 02 505

E-post: Bernt Brovold

     

 

 

     
     

 

 

     

Visepresident:

Jan Åge Gjerstad

Knausvn. 31
2319 Hamar

Mobil: 950 32 126

E-post: Jan Åge Gjerstad

  Varamedlem:

Hilde Lang-Ree

Mileveien 1
2340 Løten

Mobil: 481 16 785

E-post: Hilde Lang-Ree

 

 

 

 

 

Styremedlem:

Torben Knudsen

Grågåsveien 27
8450 Stokmarknes

Mobil: 958 52 712

E-post: Torben Knudsen

 

 

Varamedlem:

Eva Rubbås Risvik

Arntrommet 3, 9334  Øverbygd

Mobil: 995 17 093

E-post: Eva Rubbås Risvik

 

       

Styremedlem:

Arne Birkeland

Jonsokvegen 18
5550 Sveio

Mobil: 977 15 013

E-post: Arne Birkeland

 

Varamedlem:

Leiv Reksten

6778 Lote

Tlf: 57 86 44 24
Mobil: 916 89 366

E-post: Leiv Reksten

 

 

     

Styremedlem:

Tor Jakob Reitan

Hognesaunvegen 68
7513 Sjørdal

Mobil: 950 51 111

E-post: Tor Jakob Reitan

 

Varamedlem:

Hanne Waag

Sollivegen 12
6640 Kvanne

Mobil: 950 81 828

E-post: Hanne Waag

 

 

     

Styremedlem:

Jens Sverre Knutsen

Gravarsbråtet 42
4327 Sandnes

Tlf: 51 42 16 41
Mobil: 916 73 396

E-post: Jens Sverre Knutsen

 

Varamedlem:

Audun Rossevatn

Berg Kollemos vei 6
4595 Tingvatn

Mobil: 481 17 089

E-post: Audun Rossevatn

 

 

     

Styremedlem:

Kari Sofie Brøndbo Fiskum

Lilleenget,
7873 Harran

Mobil: 412 89 567

E-post: Kari Sofie Brøndbo Fiskum

 

Varamedlem:

Ørjar Eiken

Eiken
6967 Hellevik i Fjaler

Mobil: 482 17 971

E-post: Ørjar Eiken

 

 

     

Styremedlem:

Sjef Heimevernet 
Elisabeth Michelsen

Heimevernsstaben
Pb. 393
2403 Elverum 

Mobil: 934 62 170

E-post: Elisabeth Michelsen

 

Varamedlem:

Brigader Morten Eggen

Heimevernsstaben
Pb. 393
2403 Elverum 

Mobil: 

E-post: Morten Eggen