Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Hva er Det frivillige Skyttervesen?

Det frivillige Skyttervesen (DFS) ble opprettet av Stortinget 30. juli 1892, med virkning fra 1. juli 1893.


Det frivillige Skyttervesen (DFS) ble opprettet av Stortinget 30.juli 1892 med virkning fra 1. juli 1893 (Sth. Prp. nr.54-1892) etter en langvarig strid mellom skytterlagene i Folke-væpningen og Centralforeningen for Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug (CF).

For å motta statsbidrag fra 1. juli 1893, satte Stortinget som betingelse at skytterlagene måtte gi sin tilslutning til den nye organisasjonen (DFS) og godta de nye betingelsene (grunnreglene). Et stort flertall av Folkevæpningen og CF som svarte, svarte ja. Basert på de nye grunnreglene ble det valgt et Fellesstyre som konstituerte seg 6. juli 1893 i forbindelse med Landsskytterstevnet i Kristiansund.

Det hører med til historien at Forsvarsdepartementet (FD) ikke godkjente møtet som konstituerende for den nye organisasjonen, bl.a. som følge av at skytterlagene i CF ikke var korrekt innkalt. Av hensyn til skyttersaken, anerkjente FD med visse begrensninger likevel de beslutninger som var fattet på møtet, inntil nytt konstituerende møte skulle avholdes neste år. DFS fikk derfor utbetalt tildelte statsbidrag, og i 1894 ble organisasjonen formelt godkjent av FD.

Grunnreglene som Stortinget vedtok, kan endres av Skyttertinget, men de skal minst godkjennes av FD. Vesentlige endringer skal godkjennes av Stortinget (jf. § 1-17).

Fra 1911 til 2016 var DFS formålsparagraf slik:
§ 1-1: Det frivillige Skyttervesens mål er å fremme praktisk skyteferdighet innen det norske folk og derved dyktiggjøre det for landets forsvar.

I tråd med anbefaling fra det regjeringsnedsatte Solli-utvalget vedtok Skyttertinget i 2014 ny formålsparagraf for DFS. Stortinget vedtok enstemmig å godkjenne ny formålsparagraf den 19. desember 2016.

Formålsparagrafen har med virkning fra 1.1.2017 følgende ordlyd:

§ 1-1: Det frivillige Skyttervesens formål er å fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter, samt sikre tilgang til en desentralisert skytebanestruktur, til nytte for Forsvaret og samfunnet for øvrig.Fakta - nøkkeltall:

 • DFS er den største praktiske frivillige støtteorganisasjonen til Forsvaret.
 • DFS består av ca. 830 skytterlag spredt over hele landet.
 • DFS har ca. 135 000 medlemmer i skytterlagene.
 • Ca. 12 000 medlemmer under 18 år.
 • DFS har ca. 150 000 aktive skyttere (30-skudds skyttere). Begrepet aktive skyttere omfatter også militært personell og politi som skyter minst 30 skudd på skytterlagenes baner, og er en historisk registrering av aktivitet.
 • DFS har til enhver tid ca. 10 000 frivillige tillitsvalgte.
 • DFS representerer dugnadsånd gjennom at organisasjonens frivillige årlig bidrar med ca. 12-13 millioner dugnadstimer.
 • DFS har et bredt spekter av skyteaktiviteter med rifle, tilpasset nivå og alder.
 • DFS har mye å tilby deg som søker en utfordring innen konsentrasjonsidrett, samt et unikt sosialt miljø.
 • DFS arrangerer Landsskytterstevnet hvert år, normalt med mellom 4000 og 6000 deltakere. Rekorden er 7181 deltakere fra Elverum i 1990.
 • DFS ved Gudbrand Gudbrandsen Skatteboe tok i Athen i 1906 Norges første individuelle OL-gull, og DFS har siden den gang bidratt til at Norge har hatt utøvere som kan hevde i verdenstoppen.