Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Dyktige skarpskyttere

Skytetrening i regi av DFS i Østerdal garnison på Rena.

På forespørsel har DFS støttet Østerdal garnison med skytetrening for skarpskyttere

Dato: 13. des 2011

Det er for tiden en prioritert oppgave for Forsvaret å rekruttere til- og å trene opp avdelinger som skal delta i nasjonale og internasjonale operasjoner! Det er en viktig og krevende jobb å sørge for at soldater og befal er best mulig trent og forberedt på skarpe oppdrag i Norge og utlandet. At DFS i denne sammenheng fikk en hyggelig forespørsel om å støtte med skytetrening for et skarpskytterlag ser vi på som en anerkjennelse, og ikke minst er det flott at vi på en så praktisk måte kan vise oss fram som en støtteorganisasjon for Forsvaret slik vi er ment være!

Skytetreningen i regi av DFS var kun skyteteknisk innrettet. Det ble her vektlagt å trene på grunnleggende skyteteknikk der skytterne gjennom en hel dag terpet på viktige tekniske momenter. Fokus på de seks stødige grepsfaktorer, nullpunkt, sikting, pusting og avtrekk ble hele tiden repetert og drillet. Etter hvert som disse momentene kom på plass ble de satt sammen til en fast skuddprosedyre, et skuddmønster som skulle følges ved hvert skudd.

DFS sin erfaring fra skytedagen i Østerdal garnison på Rena er meget oppløftende. Skarpskytterne holdt i utgangspunktet et solid nivå, og deres kunnskap om kulebaner, ballistikk, puss og vedlikehold vitnet om de har dyktige befal og instruktører rundt seg. Dette til tross kunne vi etter en dags intensiv trening med fokus på detaljer og egenbevissthet merke framgang blant alle skytterne. Med gjennomsnittlige resultater mellom 48 - 50 poeng på fem skudds serier på 200m er det ingen tvil om at dette er soldater med gode skyteferdigheter. Samtidig har alle et potensial til å bli enda dyktigere, noe som kun kan utvikles gjennom systematisk og hyppig trening.