Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

DFS kurser Panserbataljonen

Panserbataljonen på Setermoen blir kurset av utdanningsavdelingen i DFS.

Befal i Panserbataljonen på Setermoen får instruksjon i grunnleggende skyteteknikk av utdanningsavdelingen i Det frivillige Skyttervesen.

Av Tom-Vegard Feltstykket


 

Det er befal tilhørende Panserbataljonen som får skyteinstruktørkurs denne uka. Toalt 23 befal, som alle benytter HK 416, får over fire lange dager økt kunnskap om grunnleggende skyteteknikk.

– Innholdet i dette kurset er en kombinasjon av teori og praksis. I den praktiske treningen, som i stor grad foregår på 200 meters bane, vektlegges det å skape egen bevissthet om viktige elementer i skyteteknikken. Dette skal deltakerne i neste omgang benytte i sine roller som skyteinstruktører. Der vil de veilede og instruere andre skyttere, forklarer leder av utdanningsavdelingen, Engebret Mjøseng.

Som en del av kurset og opplæringen skyter deltakerne seg gjennom de fleste av DFS sine hoved-disipliner. Tirsdag reiste kursdeltakerne til det flotte anlegget til Storfjord skytterlag. Der fikk elevene prøvd seg på feltskyting, felthurtigskyting og Stangskyting.

– Elevene viser stor interesse og iver, og det er ingen ting å utsette på konkurranseinstinktet, fortsetter Mjøseng og forteller at kurset avsluttes torsdag med at befalet gjennomfører DFS sin standard baneprogram.