Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

DFS på kurs for å lære HK 416

Forsvarets nye armévåpen er HK 416

Midt i januar arrangerte Telemark og Buskerud HV distrikt 03 et to dagers kurs i skyting med HK 416 for DFS.

Hensikten med kurset var å gi sentrale instruktører i DFS tilstrekkelig kunnskap og erfaring med HK 416 til å utvikle relevant informasjon til bruk i DFS, samt å kunne drive opplæring der dette våpenet naturlig inngår i DFS sin kursvirksomhet.

Prioriterte avdelinger i Forsvaret har allerede tatt våpenet i bruk, noe som gjør at DFS heretter må tilrettelegge for dette våpenet i sin virksomhet. De formelle grepene er allerede gjort gjennom Skyttertingets vedtak i 2009 om å innføre en egen klasse i DFS for militært personell med HK 416, og Skytterstyrets oppfølging av dette vedtaket med stadfesting av et reglement for klassen. For reglement vises til Skytterboka 2010 – 2011.

HK 416 vil heretter et være naturlige innslag på instruktørkursene som holdes i samarbeid med Heimevernet. Derfor er det også avgjørende at det i DFS sine rekker er instruktører som behersker dette våpenet. I tillegg til Skytterkontorets utdanningsavdeling deltok Trond Kjøll, Tore Reksterberg og Jens Pettersen. Dette er sentrale personer i DFS sin instruktørpool, som alle tre har solid militær bakgrunn. 

Det haster med å gjøre de tillitsvalgte i DFS i stand til å ta i mot skyttere med HK 416. Derfor vil det i Skyttertidende nr 2/2010 komme en kortfattet teknisk artikkel om våpenet. Dette slik at standplassledere og funksjonærer skal bli tilstrekkelig kjent med våpenet mht funksjonering, visitasjonsregler osv. Artikkelen vil bli rikelig illustrert med bilder, og i tillegg vil den bli lagt ut på DFS sin hjemmeside når den er klar. På sikt vil det også bli utarbeidet et hefte som tar for seg konkurranseskyting med HK 416 i DFS på samme måte som dagens AG3 hefte.

En takk til HV 03 og Kaptein Ole Terje Sannes som administrerte kurset, og til instruktørene kaptein Truls Lang og fenrik Christian Mikkelsen for to lærerike og hyggelige dager på Heistadmoen.