Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

DFS med fokus på fremtidens befal

Elevene som til daglig holder til i Gardeleiren fikk gjennom kurset en grundig innføring i hva som regnes som de grunnleggende elementer i alminnelig skyteteknikk.

Uke 37, 2011 - gjennomførte DFS skyteinstruktørutdanning med befalsskoleelever tilhørende Hærens styrker.

Elevene som til daglig holder til i Gardeleiren fikk gjennom kurset en grundig innføring i hva som regnes som de grunnleggende elementer i alminnelig skyteteknikk. Dette slik at de ble bevissthet på hva som kreves for å kunne skyte med presisjon, og ikke minst hvordan lære dette videre. Denne bevisstheten blir i neste omgang grunnlaget for at disse elevene skal kunne videreformidle denne kunnskapen til sine soldater, når de etter hvert starter på sin befalstjeneste i Forsvaret.

Kursprogrammet tar utgangspunkt i DFS sitt tradisjonelle instruktørkurs 1. Det er gjort noen mindre endringer for å være tilpasset en ren militær målgruppe, med blant annet noe mer praktisk skyting med oppfølging og rettledning av den enkelte. Elevene gav gode tilbakemeldinger spesielt på nettopp dette, hvor den enkelte ble grundig fulgt opp med kommentarer og veiledning etter hver serie.

Det deltok i alt 23 elever på kurset. Et viktig ledd i opplæringen er å skyte gjennom alle DFS sine øvelser, herunder baneskyting, skogsløp, feltskyting, Stangskyting og felthurtigskyting. Dette for å vise hvor forsvarsrelevante disse øvelsene er, samt å motivere for i neste omgang å benytte slike øvelser i Forsvarets egen skyteutdanning.

For DFS er det viktig å støtte opp om Forsvaret når de ønsker vår støtte. Nettopp slik støtte er kjernevirksomhet i DFS og vårt fremste kompetanseområde. Derfor er dette en unik mulighet til vise at vi virkelig behersker vårt fag, og på den måten markedsføre DFS positivt internt i Forsvaret. Det er kjent at det finnes de som stiller spørsmål ved den støtten DFS mottar fra Forsvaret. At vi denne gangen hadde en elevgruppe som vil være Forsvarets framtid ser vi på som en optimal målgruppe, og vi er rimelig sikre på at de som deltok i kurset fikk en så positiv opplevelse at det er lite trolig at de vil så tvil om DFS sin berettigelse og forsvarstilknytning. 

Instruktører under kurset var:

  • Vebjørn Berg: Militær verdensmester, Europamester (sivilt), vunnet WorldCup og vært rangert som verdens beste på hel-match. 4. og 8. plass i OL Beijing 2008, Skytterkonge 2008 og 2009. Trener nå hardt mot OL i London i 2012.
  • Trond Kjøll: Skytterkonge i 1995, Nordisk mester i baneskyting i 1989 og 1990. Innehar verdensrekord 1/2-match standardgevær. Er landslagstrener i skyting. Har vært skytetrener for landslaget i skiskyting.
  • Jens Pettersen: Nordisk mester i baneskyting i 1981, nr. 2 i 1982. Nordisk mester i felthustigskyting i 1981. Nr 2 i Nordisk mesterskap i feltskyting i 1987. 5 ganger på Kongelaget. 11 år på landslaget. Har i tillegg trent fram flere av landets beste skyttere.
  • Fra Skytterkontoret: Engebret Mjøseng og Runar Sørensen


DFS takker for invitasjonen til å gjennomføre kurset, og ønsker alle befalselevene lykke til i sitt virke i Forsvaret.

Vebjørn Berg har de siste årene vært en av verdens absolutt beste skyttere. Her demonstrer han liggende skytestilling med HK416 for befalselever i Garden.

 

 

Når en av verdens beste skyttere er instruktør, følger elevene nøye med. Vebjørn Berg viser her hvordan man skal innta anleggstilling.

 

 

 


 

 
Befalselevene fikk prøve alle øvelsene i Det frivillige Skyttervesen. Her har vi en gjeng som skyter feltskyting. Standplassleder er Trond Kjøll.

 

 

 

Befalselev Aksel Husebø poserer stolt ved siden av sin feltfigur. På dette holdet skjøt han 6/6. Bedre kan det ikke gjøres!

 

 

 


Varighet og tidspunkt:

Kursets varighet er 43 undervisningsstimer, fordelt på 5 ukedager, uke 37 2011.

Evaluering:
Elevene er evaluert ved en 2 timers individuell skriftlig eksamen som er vurdert til bestått/ikke bestått. Elevene har i tillegg måttet vise tilfredsstillende mestring av sitt
eget våpen gjennom praktisk skyting.

Utdanningsmål:
Elevene skal etter gjennomført kurs:

  • ha bestått skriftlig eksamen
  • ha tilegnet seg økt egenferdighet i skyting
  • kunne fungere som godt kvalifiserte skyteinstruktører ved Forsvarets avdelinger gjennom solid kompetanse innen grunnleggende skyteteknikk og metodikk for individuell veiledning
  • ha økte tekniske kunnskaper om AG3/HK416
  • ha kjennskap til det nære samarbeidet mellom Forsvaret og DFS. 
  • ha overordnet kjennskap til regelverket i DFS og den rolle organisasjonen har i samfunnet, herunder Det frivillige Skyttervesens skyteprogram og øvelser