Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Skyteinstruktørkurs for befalsskoleelever i HMKG

Deltakerne prøvde seg blant annet på felt-, felthurtig- og stangskyting

Det frivillige Skyttervesen holdt kurs i Huseby leir og på skytebanen på Løvenskiold, for befal fra Hans Majestet Kongens Garde.

Dato: 14. des 2011

Det frivillige Skyttervesen har gjennom en ukes kurs i Huseby leir og på skytebanen på Løvenskiold, hjulpet befal fra Hans Majestet Kongens Garde til å bli bedre skyteinstruktører. Teorien omkring sikting og siktemidler, stillinger, stødige grepsfaktorer og mye annet ble gjennomgått og innlært i klasserommet på Huseby, for så å ta teorien ut i praksis på 200-metersbanen på Løvenskiold. Alle kursdeltagerne fikk utfordret og utviklet både de små grå og sine praktiske skyteegenskaper gjennom den intensive uken. Formålet med kurset var at befal selv skal kunne drive en korrekt og god skyteutdanning av sine respektive soldater og opptre som en god skyteinstruktør. I tillegg legger kursleder Engebret Mjøseng til at befal skal bli sett opp til ved at deres egne skyteferdigheter er gode.

Kunsten å veilede
Selv om kurset i hovedsak var et instruktørkurs, ble det lagt stor vekt på at de kommende instruktørene selv skal beherske faget skyting.

- Vi vet at befal generelt er godt inne i pedagogikkbiten, så vi valgte å legge mest fokus på det skytetekniske. For å være en god instruktør er det viktig å selv ha gode ferdigheter, så gjennom kurset har deltagerne lært å studere hverandre, rette og veilede, forklarer kursleder Engebret Mjøseng.

For å være en god lærer er det viktig å ha bred kompetanse innenfor det området man underviser i, ikke minst fordi soldatenes skyteresultater i stor grad kommer an på kyndigheten til de som lærer bort. At korrekt skytestilling blir tidlig innøvd, samt at veiledningen skyteteknisk er god og korrekt underveis i soldatenes utvikling, er helt avgjørende for å skape gode skyttere. Bedre læring gir bedre resultater, forklarer Mjøseng.

Nytt kurs i forsvarssammenheng
Det frivillige Skyttervesen har i lengre tid samarbeidet en del med Heimevernet, men kurset som ble holdt på Huseby leir i uke fire var det andre kurset i sitt slag som arrangeres i samarbeid med Hæren.

- Gjennom kurset la vi stor vekt på utvikling innen skytefaglig bevissthet. Vi merket at deltagerne etter hvert klarte å sette fingeren på hva de gjorde riktig og galt. Ikke minst hadde de stor fremgang når det gjaldt å se på andre for så å fortelle hva som eventuelt ble gjort feil. Under skyteøvelsene fokuserte vi ikke på poeng, men på å finne frem til om ting ble gjort teknisk riktig, tydeliggjør Mjøseng.

Meritterte instruktører
Innenfor Det frivillige Skyttervesen er det naturlig nok flust med personer med meget gode kunnskaper og ferdigheter innen faget skyting. Det var heller ingen hjelpegutter som var kursinstruktører for Gardens befal.

- Vi har utrolig mange ressurspersoner i organisasjonen. Disse knytter vi til oss i ulike sammenhenger, men for dette kurset følte vi det var viktig å plukke ut personer med militær bakgrunn konkluderer Mjøseng.

Selv om kursets varighet kun var en uke, mener Mjøseng at utviklingen hos deltagerne var stor. Han og de andre instruktørene var godt fornøyd med gjennomføringen og var glade for at de kom igjennom alt de hadde planlagt.

 

Instruktører:

Tore Reksterberg:

 • Aktiv skytter
 • Tidligere uttøver på militærlandslaget
 • Tidligere trener for militærlandslaget

 

Jens Pettersen:

 • Aktiv skytter
 • Nordisk mester
 • Tidligere uttøver på militærlandslaget

 

Trond Kjøll:

 • Aktiv skytter
 • Militær verdensmester flere ganger
 • Verdensrekord på halvmatch 300m
 • Skytterkonge
 • Nordisk mester
 • Tidligere landslagstrener for sportsskytterne
 • Tidligere skytetrener for skiskytterlandslaget