Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Forsvaret

DFS har i mange år støttet Forsvaret med utdanning av skyteinstruktører. Våre samarbeidskurs med Heimevernet har i så måte lange og dype tradisjoner.

DFS ble opprettet av Stortinget 30. juli 1892, med virkning fra 1. juli 1893. Vår reviderte formålsparagraf ble godkjent av Stortinget 19. desember 2016, og lyder: "Det frivillige Skyttervesens formål er å fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter, samt sikre tilgang til en desentralisert skytebanestruktur, til nytte for Forsvaret og samfunnet for øvrig."

  • I samsvar med DFS’ formålsparagraf er det i all aktivitet i hele organisasjonen tilrettelagt for at militært personell kan vedlikeholde egen skyteferdighet med tjenesterifle ved deltakelse i trening og konkurranser i egen klasse.

  

  • Det er egen samarbeidsavtale mellom Heimevernet (HV) og DFS som blant annet omfatter bruk av skytebaner, opplæring og felles konkurranser. Forsvaret/HV har også faste plasser i Norges Skytterstyre og det sentrale ungdomsutvalget (DFSU).

 

  • Forsvaret støtter gjennomføringen av Landsskytterstevnet gjennom egen samarbeidsavtale med DFS.

 

  • Mer om samarbeidet mellom Forsvaret og DFS finner du under menyene til venstre.

 

Forsvarets hjemmesider