Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Testing av kaliber .22 våpen

Skytterkontoret har gjennomført en rekke tester av kaliber .22 våpen etter at det var flere skyttere som fikk uforklarlige skudd under finfeltskytingen under LS 2019.

Det er kjent at om lag 20 skyttere som benyttet kaliber .22 traff med nesten samtlige førsteskudd mellom 10 og 15 cm over eller ut til en av sidene.

Pusseskudd under neste års LS

Skytterkontoret har denne høsten gjort en del undersøkelser i forbindelse med denne saken. Mye av dette har vært å samle data, samt ha dialog med de vi har brukt som rådgivere. Det er testet forskjellige scenarioer.

En av de siste testene ble gjennomført for knappe to uker siden, samtidig med at Norges Skytterstyre avholdt sitt møte.  I samarbeid med en servicestasjon ble to kaliber .22 Sauer-våpen som det var avvik på under LS testet, ett rekruttvåpen og ett vanlig. Våpnene ble testet mht. kaldskudd (første skudd i økta), ekstrem utlufting av kruttgasser mm i løpet og under påvirkning av høyere temperatur.  

Testen viste at våpnene oppførte seg ulikt på kaldskudd, det ene hadde avvik, det andre ikke. Presisjonen generelt var god. Derimot hadde begge våpen betydelige avvik når låskasse/løp ble utsatt for ytre varmepåvirkning. Testen ble gjentatt med ca. 12 minutts mellomrom (tilsvarende som et opphold mellom 2 serier på samme skyteområde på LS), og i rekruttvåpenet var tendensen med første skuddet langt ut signifikant. Ved skyting av ny serie uten opphold var samlingen fin. Det er viktig å understreke at testene ble gjennomført som en framprovosert situasjon, og at det som en oppfølging og verifisering er nødvendig å teste videre utendørs til sommeren under mest mulig identiske værforhold som i Evje 2019.  

Testresultatene ble forelagt SIG Sauer forrige uke, og de ønsker å teste dette grundigere for å finne årsaken til avvikene. Prosessen med testing vil derfor fortsette videre over nyttår.