Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Tilskudd og bidrag for feltåret 2017

NB! Søknadsfrist 1. april.


I tråd med vedtak på Skyttertinget i Målselv har Norges Skytterstyre vedtatt å bruke ca.2 millioner kroner på tilskudds- og bidragsordninger i 2017. I tillegg har de fått en rekke leverandører til å bli med på rabattordninger, så beløpet er langt høyere.

– Nå er det opp til organisasjonen å benytte seg av flest mulig av disse gode tiltakene. Dersom samlag og skytterlag ikke gjør det blir feltåret 2017 et bomskudd. Og bomskudd er ikke Det frivillige Skyttervesen kjent for, sier president Bernt Brovold.

Alt om søknads- og bidragsrutiner finnes i denne oversikt.


Dette er tilskuddsordningene:

 • Tilskudd Stang- og felthurtiganlegg 500.000 kr.
  Maks 20 %, inntil 50.000 kr. Søknadsfrist: 1. april til Skytterkontoret.
 • Tilskudd feltanlegg 300.000 kr.
  Maks 20 %, inntil 50.000 kr. Søknadsfrist: 1. april til Skytterkontoret.
 • Tilskudd finfelt frontskiver 100 m. 100.000 kr.
  Maks 20 %, inntil 2.000 kr. Søknadsfrist: 1. april til Skytterkontoret.
 • Bidrag feltkurs på samlagsnivå 200.000 kr. Iht. gjeldende bidragssatser.
 • Bidrag åpne finfeltstevner (nytt) 100.000 kr.
  1.000 kr. pr. stevne. Dette gjelder stevner med bare finfelt.
 • Ekstra bidrag innskytingshold åpne feltstevner 150.000 kr.
  500 kr pr. stevne.
 • Arr.bidrag feltdisipliner 550.000 kr. Iht. gjeldende bidragssatser og ordninger.
 • Tilskudd skifelt/skogsløp 100.000 kr. Iht. gjeldende ordninger.


Vilkårene for å få:
Anleggstilskudd beregnes etter gitte vilkår innenfor avsatt ramme for hvert enkelt tiltak. Tilskudds-midlene kan omfordeles etter behov når søknadene foreligger. For å være tilskuddsberettiget må stevner være registrert i Mitt-DFS.

Disse avtalene er gjort med samarbeidspartnere, som alle skytterlag kan nyte godt av:

Nammo:
Det trekkes ut 5 til 10 skyttere som har skutt minst tre feltstevner. Hver av disse får Raufoss patroner eller ladekomponenter etter fritt valg av tilgjengelige produkter til en verdi av ca. 5.000 kroner.

Megalink:
20 % rabatt på komplett felthurtiganlegg. Dessuten 10 % rabatt på komplett feltanlegg samt 10 % på frontskiver til felt, Stang og felthurtig.

Kongsberg Target System:
25 % rabatt på Stang- og felthurtigskiver. Dessuten 10 % rabatt på frontskiver til felt, Stang og felthurtig.

Norma:
Gavekort på en samlet verdi på 5.000 kroner. DFS bestemmer hvordan disse tildeles. De ønsker at disse tildeles i form av aktivitet.

Skytterlinken AS:
10 % rabatt på alle feltfigurer. Tilbudet gjelder til og med 28. februar 2017. Bestilling må skje per mail til info@skytterlinken.no. Tilbudet gjelder kun skytterlag som skal arrangere feltstevner og ved kjøp av mer enn 50 stk. skiver.

Magne Landrø AS:
Fraktfri levering av alle bestillinger på feltfigurer- og klistrelapper til skytterlag. Tilbud på sikringsmagasin, som anbefales til feltskyting, til kampanjepris kr. 545 (veil. kr. 795,-). Ved kjøp av 3 stk. eller flere: kr. 495,-

Skyttersport AS:
Stevnearrangører kan søke Skyttersport om å få tildelt 100 stk. feltskiver, 50 til grovfelt og 50 til finfelt. Dessuten får de 10 ruller skivelapper. Ti arrangører trekkes ut, og de får også 50 % rabatt på ekstra skiver og en sølv kakespade til kr. 800,-. Søknadsfristen var 2. januar, og tildelingen finner du her.

Holstad Våpen AS:
Fire stk. gavekort á 2500 kr trekt ut blant skytterlag som arrangerer åpent feltstevne. Trekkes og deles ut under Landsskytterstevnet 2017.

Direkte-Premier AS:
To stk. Kongsberg 20 forsølvet pokal til en verdi av kr. 1.700,- pr. stk + valgfri gravering. 10 % rabatt ved kjøp av premier til feltskyting (se nettbutikk www.direkte-premier.no).

Trimtex:
Del av samarbeidsavtale!

Frende:
Del av samarbeidsavtale!