Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

- Benytt våpenamnestiet

Har du et ulovlig våpen som ikke er registrert, så kan dette leveres inn uten straff fram til 31. mai.

Denne uka starter det tredje nasjonale våpenamnestiet, der folk kan levere inn våpen som ikke står oppført i våpenregistret uten straff. Det kan være for eksempel våpen fra krigen eller våpen som har gått i arv og står registrert på andre.

Fram til 31. mai kan disse leveres inn til politiet uten noen form for straff. Dersom du blir tatt med ulovlig våpen senere kan man risikere straff med inntil to års fengsel.

– Det frivillige Skyttervesen oppfordrer alle til å benytte seg av denne muligheten. Ulovlige våpen er en risiko for samfunnet, påpeker generalsekretær i DFS, Jarle Tvinnereim.

Tredje gang
Første gang det var et liknende amnesti i 2004 leverte nordmenn inn 35.000 uregistrerte våpen. Fire år senere kom det inn 7.000 våpen i løpet av seks måneder. Det er ingen som sitter med oversikt over hvor mange ulovlige våpen som finnes i Norske hjem.

– Erfaringer viser at våpenamnesti er et godt virkemiddel for å redusere tallet på uregistrerte våpen, mener justis- og beredskapsminister, Per-Willy Amundsen.

Ingen som leverer inn våpen i denne perioden mister retten til våpenkort eller avslag på fremtidig søknader.

Beholde våpenet
Selv om du leverer inn våpen som ikke er registrert betyr ikke det at du mister det.

Ordningen er slik at man kan søke om å beholde våpenet. Dessuten kan du få det registrert før du videreselger våpenet.

Det er også mulig å få gjøre våpenet lovlig ubrukbart og slik beholde det. Siste mulighet er at det blir destruert.

Sikkerhet
Politiet oppfordrer også til god sikkerhet før man tar med våpenet til dem.

Politiet anbefaler følgende:
- Hold fingeren vekk fra avtrekkeren når du tar i våpenet.
- Pek med munningen i sikker retning.
- Sjekk at våpenet ikke er ladd.
- Legg våpenet i et futteral eller en bag/veske før du transporterer det til politiet.

Er du ikke selv våpenkyndig, så be om hjelp fra en som er det. Eventuelt ring politiet på 02800 for å få hjelp.

Tekst av: Tom-Vegard Feltstykket