Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Nytt fra Norges Skytterstyre

Presisering av vedtak etter møte i Norges Skytterstyre - 19. september.

Klassesetting for 2017

Norges Skytterstyre har vedtatt å sette opp klassesettingsgrensene til klasse 4 og 5 foran sesongen 2017. Begge kravene løftes med ett poeng, slik at kravet for å gå opp i klasse 4 blir 231 poeng, mens kravet for å gå opp i klasse 5 blir 241 poeng. For øvrig er det ingen endringer i klassesettingskravene.

Nybegynner Ung

Skyttertinget 2016 vedtok å opprette en ny klasse for nybegynnere over 16 år, klasse Nybegynner Voksen. Skytterstyret har nå bestemt at tidligere klasse Aspirant skal hete Nybegynner Ung fra 1/1-2017. Klassen omfatter nybegynnere under 16 år.

Nye klassebenevnelser

Norges Skytterstyre har vedtatt nye klassebenevnelser på ungdomsklassene. Dette for å lette forståelsen av hvilke årsklasser som skyter i de ulike klasser. Det var Sotnakk-utvalget som først foreslo denne endringen. Klasse Rekrutt får nå navnet «Rekrutt 11-13 år (R)», Klasse Eldre Rekrutt får navnet «Eldre Rekrutt 14-15 år (ER)», Klasse Junior får navnet «Junior 16-17 år (J), Klasse Eldre Junior får navnet «Eldre junior 18 år (EJ)». Endringene gjelder fra 1. januar 2017.

Klasse Eldre Junior

Skyttertinget 2016 vedtok å opprette en ny klasse Eldre Junior som skal ha eget mesterskap og skyte seniorprogram for klasse 3-5 på 100 meter. De skal også ha eget mesterskap i grovfeltskyting. Skytterstyret har vedtatt at de skal skyte på de samme skytetider som klasse 3-5, unntatt første liggendeserie hvor skytetiden blir 2 minutter. Dette for å samordne skytetidene med de andre klassene på 100 meter. Skytetiden på 2 minutter på første liggende serie gjelder også for klasse Eldre Junior på 15 meter, når det skal skytes samme program som utendørs.  

Øvrige oppklaringer ang. Eldre junior:

  • Skyttere i klasse Eldre junior kan fra gang til gang velge å konkurrere i klasse 4 på 200 meter, 15 meter og grovfelt.
  • Skyttere i klasse Junior kan fra gang til gang velge å konkurrere i klasse Eldre junior på 100 meter, grovfelt og 15 meter.
  • Skyttere som er 17 år rykker opp til klasse Eldre junior ved årskiftet. Dette er det ordninære opprykket og skjer automatisk. Hvis skytteren ønsker å rykke rett opp til senior må dette meddeles skytterlaget før nyttår. 

 

Skytetider

Skytterstyret har gjort vedtak om at alle klasser på 100 meter skal ha 3 minutter skytetid på sin andre 5-skuddserie fra sesongen 2017. Dette slik at alle får samme skytetid på 100 meter, etter at klasse Eldre Junior nå skal skyte stående på denne serien.