Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Brovold overtar etter Vaaje

Bernt Iver Ferdinand Brovold (til venstre) ble ny president i DFS etter valgthriller med Bernt Grimstvedt. FOTO: Tom-Vegard Feltstykket, Norsk Skyttertidende

Bernt Iver Ferdinand Brovold overtar presidentvervet i DFS etter Olav K. Vaaje.

Bernt Grimstvedt var innstilt til presidentvervet av valgkomiteen. Skyttertinget foreslo både Bernt Iver Ferdinand Brovold og Ola Røtvei.

I første valgomgang fikk Ola Røtvei 14 stemmer, mens både Bernt Grimstvedt og Bernt Iver Ferdinand Brovold fikk 21 stemmer.

I andre valgomgang fikk Bernt Grimstvedt 28 stemmer, Bernt Iver Ferdinand Brovold 27 stemmer og en stemte blankt. 

Ettersom det ikke var rent flertall ble det en tredje valgomgang. Da fikk begge kandidatene 28 stemmer. Da er regelen at presidenten skal velges etter loddtrekning.

Etter en samtale mellom de to valgte Bernt Grimstvedt å trekke seg.

– Det er dårlig for DFS å velge en president etter loddtrekning. Det kan ikke organisasjonen være bekjent av. Da er det to alternativer. At begge kandidatene trekker seg, og det må kalles inn til nytt ting eller at en av oss gjør det. Jeg velger å trekke meg for min gode venn. Jeg vil takke de som har gitt meg tillit.

Les mer om saken på www.skyttertidende.no.

Andre valg

Heidi Skaug fikk fornyet tillit som visepresident.

Toben Knudsen ble valgt til nytt styremedlem fra Nord-Norge etter Henning Ivarrud. Vararepresentant fra landsdelen ble Eva Rubbås Risvik.

Oddbjørn Meland ble enstemmig gjenvalgt som styremedlem fra Vestlandet. Leiv Reksten fortsetter som varamedlem.

I ungdomsutvalget ble Ole Henry Finvåg valgt som medlem fra Nord-Norge med Jan Fredriksen som varamedlem. 

For Sørlandet ble Kjell Strand Hovland gjenvalgt med Marianne Borgen som varamedlem. 

For Østlandet kom Anne Ingeborg Sogn Øiom inn som nutt styremedlem med Helene Rønningen som vara.

Kjell Strand Hovland fikk fornyet tillit som leder av DFSU. Nestleder ble Anne Sofie Brødbo Fiskum.

Skifeltutvalget forsetter Asmund O. Amundsen som leder. Olav Solheim kom inn som nytt medlem. Janne Kornbrekke og Olav Endre Monstad valgt som varamedlemmer.

I rådgivende utvalg ble Roy Håkstad gjenvalgt. Egil Sotnakk fortsetter som leder. Varamedlemmer ble Alf Høyseter og Åse Marit Myrvang.

I domsutvalget ble Arnfinn Tangstad og Erling Melvær gjenvalgt. De ble henholdsvis leder og nestleder. Varamedlemmer ble Sidsel Lillekvelleand og Svein Grønsund.

I appellutvalget ble Tor Inge Mathisen og Einar Vorland gjenvalgt. Sistnevnte som leder. Varamedlemmer ble Bjørn Bylund og Ivar Rinde.

Valgkomiteen hadde følgende på valg:

Midt-Norge: Ola Krogstad - vara Per Gunnar Tønne.

Vestlandet: Bjørn Ove Aakre - vara Christian Rekkedal.