Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Utvalg gjennomgår klassesetting og skyteprogram

Utvalget som skal gjennomgå klassesettingen og skyteprogrammene i DFS har gjennomført sitt første møte.

I november 2014 vedtok Norges Skytterstyre å oppnevne et utvalg for å gjennomgå klassesettingen og skyteprogrammene i DFS. Bakgrunnen var flere utsatte saker fra Skyttertinget 2013, og utvalget fikk følgende mandat:

"Utvalget skal gjennomgå konkurranseklassene og skyteprogrammene i DFS (jfr. regelverkets/skytterbokas kapittel 7 og 11), med sikte på å skape økt oppslutning og interesse for DFS aktiviteter. På denne bakgrunn skal utvalget fremme sine anbefalinger med eventuelle endringer i dagens regelverk.

Spesielt skal utvalget gi anbefalinger om klasse V65 skal flyttes fra 100 til 200 meter, samt om klasse 1 skal flyttes fra 200 til 100 meter, jfr. sak 6 og 7 på Skyttertinget i 2013. Det samme gjelder hvilke klasser som skal omfattes av dopingreglementet, jfr. sak 10 på Skyttertinget 2013."

Utvalget fikk følgende sammensetning:

  • Egil Sotnakk (leder)
  • Roy Håkstad
  • Steinar Paulsen
  • Ellen Forseth
  • Åse Marit Myrvang
  • Oddbjørn Meland
  • Kjell Strand Hovland
  • Terje Vestvik (sekretær fra administrasjonen)

 
Utvalget ble gitt frist til 1. februar i 2016 for å levere sin innstilling til Norges Skytterstyre.

I Norges Skytterstyre sitt møte i desember 2014, fikk de overlevert innstillingen fra Landsskytterstevneutvalget. Det ble besluttet å sende over LS-utvalgets rapport for å se det i sammenheng med arbeidet om klassesetting og skyteprogram.

- Det er et stort arbeid som ligger foran oss med denne gjennomgangen, og vi mottar gjerne innspill fra skytterne over hele landet, forteller utvalgets leder Egil Sotnakk.

E-postadresser til utvalgets medlemmer finner du her:

Navn

E-post

Egil Sotnakk

egil.sotnakk@istad.no

Roy Håkstad

r-wi-haa@online.no

Steinar Paulsen

steinar.paulsen@kruse-smith.no

Ellen Forseth

ellen.forseth@malvik.kommune.no

Åse Marit Myrvang

aase_marit_myrvang@hotmail.com

Oddbjørn Meland

oddb-mel@online.no

Kjell Strand Hovland

kjell.hovland@dabb.no

Terje Vestvik

tv@dfs.no