Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Nye retningslinjer for Frifond 2015

Retningslinjer for Frifond 2015

Skytterlag som oppfyller kriteriene vil nå få utbetalt tilskudd uten forutgående søknad.

Norges Skytterstyre har vedtatt nye retningslinjer for Frifond-midlene. Skytterlag som oppfyller kriteriene som støtteberettigede skytterlag, vil nå få utbetalt tilskudd uten forutgående søknad.

Skytterlagene vil i slutten av juni måned få tilsendt elektronisk akseptskjema med tildelt sum. Akseptskjemaet inneholder informasjon om hvordan midlene kan brukes, og skytterlagene må innen oppgitt frist bekrefte at de aksepterer at pengene skal brukes i henhold til kravene. Når tiltak(ene) er gjennomført skal lagene sende et enkelt regnskap innenfor oppgitt sluttfrist.

For midler som utbetales i 2015 er grunnlagsåret 2014. Fullstendige retningslinjer er vedlagt, krav til støtteberettiga skytterlag og fordelingsnøkkel for midler er følgende:

3. Krav for å kunne være støtteberettiga skytterlag:

  • Skytterlaget må ha minst 5 betalende medlemmer under fylte 26 år, og en medlemskontingent på minimum 50 kr. Medlemskontingent må være registrert som «Fullt betalt» i Mitt DFS.
  • Medlemsregistreringa i Mitt DFS må minst inneholde navn, fødselsår og adresse.
  • Skytterlaget må ha levert årsrapport for grunnlagsåret.
  • Skytterlaget må, i henhold til standardlov for skytterlag § 5-10, ha et valgt ungdomsutvalg.
  • DFS skal ha mottatt en bekreftelse fra skytterlagene på at de har brukt opp fjorårets tilskudd (innlevert rapport) før årets tilskudd utbetales til skytterlagene. 

 

4. Fordelingsnøkkel for tildeling av driftsstøtte:

a)      Driftsstøtte - grunntilskudd      i.  20 % tildeles alle skytterlag som oppfyller kravene etter pkt. 3 om støtte.

    ii.  20 % fordeles etter antall tellende medlemmer under fylte 26 år for  støtteberettiga lag etter pkt. 4.a.i.

 b)      Driftsstøtte relatert til aktivitet for støtteberettiga lag etter pkt. 4.a.i.       i.   30 % tildeles alle skytterlag som har arrangert minst ett terminfestet  stevne i en DFS-aktivitet i grunnlagsåret, der resultatene er registrert i  Mitt DFS.

     ii.   30 % tildeles alle skytterlag som har minst en deltaker som er 17 år eller yngre ved minst ett samlagsstevne i grunnlagsåret. 

5. Aktiviteter som driftsstøtten kan brukes til: 

  • Aktivitet knyttet opp imot langtidsplanen.
  • Innkjøp av utstyr til skyteaktivitet. Herunder våpen, skyteutstyr, etc. Midlene kan ikke brukes til elektroniske skiver utendørs, ventilasjon, støvsugere etc.
  • Utgifter til barn og unge med særskilte behov
  • Miljøtiltak i regi av skytterlaget (sosiale tiltak).
  • Ammunisjon, støtte til kjøp av kaliber 22. og rekruttpatroner kal. 6,5. Midlene skal nyttes til tiltak på lagsplan som eksempelvis instruksjon og opplæring, og kan ikke fordeles ut til enkeltskytteres egne aktiviteter.

 

Retningslinjer for Frifond Organisasjon 2015