Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Pressemelding fra Skyttertinget 2014

Skyttertinget 2014 ble avholdt på Residence hotell Sandnes lørdag 2. august.

Skyttertinget 2014 ble avholdt på Residence hotell i Sandnes lørdag 3. august. Det møtte skyttertingsrepresentant fra samtlige 48 skyttersamlag i tillegg til et fulltallig Norges Skytterstyre på åtte personer.


Valg
Olav K. Vaaje fra Vegårshei ble gjenvalgt som president i Norges Skytterstyre. Heidi Skaug fra Isfjorden ble valgt som ny visepresident etter Henning Ivarrud fra Bodø. Jens Sverre Knutsen fra Klepp ble gjenvalgt som Sørlandets representant i Norges Skytterstyre.

Kjell Strand Hovland fra Klepp ble valgt til ny leder i Det frivillige Skyttervesens Ungdomsutvalg (DFSU). Han blir samtidig medlem i Norges Skytterstyre. 25-årige Hovland blir tidenes yngste styremedlem i Norges Skytterstyre. 

Hovland får med seg enda et medlem på 25 år i DFSU, da Stian Hellebust ble valgt til ny representant for Vestlandet etter Knut Vik. I Midt-Norge landsdel ble Kari Sofie Brøndbo Fiskum valgt til nytt medlem etter Olav Johan Lystad. Valget mellom Brøndbo Fiskum og Lystad ble avgjort på loddtrekning, da begge fikk 28 stemmer.    

Landsskytterstevnet 2018
Landsskytterstevnet i 2018 ble lagt til Stjørdal, med skytterlagene Stjørdal, Hegra, Lånke og Skjeldstadmark som arrangører. Kampen stod mellom Stjørdal, Steinkjer og Oppdal. Etter at Oppdal valgte å trekke sin søknad, ble det avstemning mellom Stjørdal og Steinkjer. Stjørdal fikk 30 stemmer, mens Steinkjer fikk 26 stemmer.  

Ny formålsparagraf
Det ble enstemmig vedtatt å foreslå ny formålsparagraf for Det frivillige Skyttervesen, som nå skal forelegges Forsvarsdepartementet og Stortinget til godkjenning. Dette ble gjort som en konsekvens av den framlagte rapporten fra Solli-utvalget, som i vinter har gjennomgått DFS samfunnsrolle og framtidige finansiering. DFS nye formålsparagraf foreslås til følgende:

"Det frivillige Skyttervesens formål er å fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter, samt sikre tilgang til en desentralisert skytebanestruktur, til nytte for Forsvaret og samfunnet for øvrig".

Den tidligere formålsparagrafen som har stått tilnærmet uendret siden organisasjonens start i 1893, hadde følgende ordlyd:

Det frivillige Skyttervesens mål er å fremme praktisk skyteferdighet innen det norske folk og derved dyktiggjøre det for landets forsvar.  

Forslag om å skille AG3 og repetervåpen i Stangfinalen på LS
Østfold og Akershus skyttersamlag hadde fremmet forslag om å skille repetervåpen og AG3 på Stangfinalen under Landsskytterstevnet. Skyttertinget vedtok Skytterstyrets innstilling som hadde følgende ordlyd:

"Dagens ordning med en felles Stangfinale for repetervåpen og AG3 beholdes inntil videre. I forbindelse med Forsvarets planlagte utfasing av AG3-våpenet, tas saken opp til ny behandling på Skyttertinget 2015. Der skal det tas stilling til om det skal opprettes en egen finale for våpen som tillates brukt i militært NM."

Det ble avgitt 40 stemmer for Skytterstyrets forslag, mens forslaget fra Akershus om å innføre en Stang-medalje for sivil klasse og en Stang-medalje for militær klasse (AG3 og HK416)fikk 16 stemmer.

Innføring av kaliber 5,56 på generell basis i DFS

Sak om kaliber 5,56 ble av Skyttertinget ført opp på sakslisten til Skyttertinget 2014. Et enstemmig Skytterting vedtok deretter å utsette saken til 2015, i påvente av en bredere saksfremstilling fra Norges Skytterstyre. 

Fortjenst-utmerkelser
Under Skyttertingsmiddagen ble det tildelt tre fortjenstmedaljer i gull, organisasjonens høyeste utmerkelse.

Janne Kornbrekke fra Topdal ble som første kvinne i DFS historie tildelt denne utmerkelsen. Det er 175 personer som har mottatt fortjenstmedaljen i gull siden den ble innført i 1896. I tillegg til Kornbrekke, fikk Oddvar Andersen fra Sarpsborg og Egil Sotnakk fra Kleive også tildelt fortjenstmedaljen i gull.