Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Sak om kaliber 5.56 utsettes til 2015

Sak om eventuell generell innføring av kaliber 5.56 i DFS utsettes ett år til Skyttertinget 2015.

Bakgrunn for utsettelsen er den ekstraordinære arbeidssituasjonen på Skytterkontoret i forbindelse med utarbeidelsen av Solli-utvalgets rapport.

- Vi i Norges Skytterstyre tar til etterretning at det har vært en svært krevende arbeidssituasjon på Skytterkontoret denne vinteren. Styret respekterer derfor at det nå ikke er tilstrekkelig tid for administrasjonen til en forsvarlig og god saksbehandling før årets Skytterting, sier president Olav K. Vaaje.

Presidenten understreker at vedtaket om utsettelse ikke må oppfattes som en trenering av 5.56-saken, men at vedtaket utelukkende er en konsekvens av ekstremt stort arbeidspress på Skytterkontoret.

- Vi har imidlertid pålagt administrasjonen å prioritere saksbehandlingen av 5.56-saken til høsten, og gitt dem frist for sin innstilling til senest 1. februar 2015. Deretter vil Skytterstyret komme med sin anbefaling, før endelig beslutning skal fattes på Skyttertinget 2015, avslutter president Vaaje.