Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Kurs for nyvalgte 2012

33 nye tillitsvalgte er samlet til kurs på Gardermoen

KFNT gir deltakerne en nyttig innføring i organisasjonens regelverk, kultur og tradisjoner sett i lys av DFS sin samfunnsrolle og Forsvarstilknytning

Årlig, og første helgen i februar, innbyr Skytterkontoret til et sentralt kurs for nye tillitsvalgte. Deltakerne er nyvalgte samlagsledere, ledere i ungdomsutvalgene, kasserere, utdanningskontakter. Det er gitt åpning for deltakelse fra sittende representanter som tidligere ikke har deltatt på kurset. Dette er kun unntaksvis, og det er vesentlig at nyvalgte gjennomfører kurset så tidlig som mulig.

Intensjonen med kurset er å gi nye tillitsvalgte i samlagene kunnskap om planlegging og gjennomføring av aktivitet i eget samlag, samt kunnskap om Det frivillige Skyttervesens organisasjon og driftsform.

Utdanningsmålet er å gi sentrale tillitsvalgte på samlagsnivå en grunnleggende kunnskap om Det frivillige Skyttervesen og videre en felles forståelse for hvordan vil legger til rette for aktivitet i organisasjonen.

Deltakerne fikk kjennskap med følgende tema:

 • DFS som organisasjon
 • Skytterkontoret/administrasjonen
 • Våpenloven
 • Utdanningsvirksomheten i DFS 
 • Samlagets arbeid
 • Intern og ekstern informasjon
 • www.dfs.no 
 • Regelverk 
 • Bruk av Skytterboka, Håndbok for tillitsvalgte og Håndbok for skytterlag
 • Funksjonsrettet opplæring av samlagsledere
 • Funksjonsrettet opplæring av ledere i ungdomsutvalgene
 • Funksjonsrettet opplæring av utdanningskontakter
 • Funksjonsrettet opplæring av kasserere i samlagene