Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Et alvorlig angrep mot DFS

Politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet, Atle Ottesen, går i en pressemelding til angrep mot DFS. Presidenten i DFS, Olav K. Vaaje, reagerer sterkt.

Ottesen skriver i pressemeldingen at det ikke lenger er behov for at det norske folk kan skyte, og at formålet til Det frivillige Skyttervesen derfor ikke lenger er like relevant for Forsvaret.

- Dette er et svært alvorlig angrep mot grunnlaget for DFS sin eksistens, sier president Olav K. Vaaje, som mener hele argumentasjonen i pressemeldingen må få betegnelsen skivebom på skytterspråket.

- DFS har gjennom hele vår lange historie hatt et nært og tett samarbeid med Forsvaret for å løse vårt samfunnsoppdrag som er gitt av Stortinget. Med et mer sentralisert forsvar, vil Det frivillige Skyttervesen sin samfunnsrolle med å lære det norske folk å behandle skytevåpen på en forbilledlig og respektfull måte bli viktigere enn noen gang. Forsvardepartementet bør også være kjent med den store oppgaven DFS har tatt på seg med å bidra til skytekompetansen for 70 000 storviltjegere gjennom den årlige skyteprøven, forteller Vaaje som også understreker at de 140 000 skytterne i DFS representerer en svært viktig del av forsvarsviljen i Norge.

Forsvarsdepartementet skriver videre at DFS må kutte i dyr drift og heller satse på aktiviteter. 

- Å få slike anklager mot seg er særdeles provoserende i lys av at DFS gjennomfører ca. 7 500 stevnearrangement i året, og hvor det totale aktivitetsnivået videre kan illustreres med at skyttere fra 10 til 90 år hvert år skyter ca. 20 millioner skudd under kyndig veiledning i skytterlagene eller i konkurranser.  For å sette dette i et større perspektiv så nedlegger skytterlagene årlig 15 millioner dugnadstimer for å drifte skytterlagene og skyteaktivitetene. Regjeringens forslag i årets Statsbudsjett vedsetter denne dugnadsinnsatsen til under to kroner per time. Vi har en svært liten sentral stab til å drifte denne store organisasjonen, med en effektivitet jeg tror de fleste offentlige instanser og andre frivillige organisasjoner kan være svært misunnelige på, uttrykker Vaaje som mener det må være total mangel på innsikt i DFS aktiviteter og administrasjon som får Forsvarsdepartementet til å komme med slike anklager.

- Denne mangelen på innsikt blir ytterligere dokumentert ved at det også uttales at våre 800 skytebaner og 10 Landsskytterstevnearenaer er for dyre i drift. Som konsekvens av dette vil Ottesen legge ned både skytebaner og LS-arenaer. Dette er stikk i strid med breddetanken i DFS, hvor nettopp det at vi har et stort antall skytebaner medfører at vi kan holde det store aktivitetsnivået over hele landet i våre 845 skytterlag. Jeg kan også forsikre Forsvarsdepartementet om at for de sivile skytebanenes drift betaler ikke Forsvaret èn krone, fordi det er skytterlagene gjennom en formidabel dugnadsinnsats som koster disse anleggene, forklarer Vaaje.  

- Men det mest alvorlige i Forsvarsdepartementets skriv er likevel at man kritiserer DFS for å benytte demokratiske rettigheter for å søke å påvirke behandlingen av Statsbudsjettet. Dette bryter med alt som det norske politiske samfunn står for, hvor ytringsfriheten er urokkelig, så det må vi faktisk tro er en glipp, avslutter Vaaje som er stolt av at over 120 ordførere har gitt sin støtte til DFS og at en samlet opposisjon i tillegg til Senterpartiet ønsker en betydelig hevning av det foreslåtte beløp på 25 millioner kroner i Statsbudsjettet for 2013.